Sağlık Kurumları İşletmeciliği


Sağlık kurumları işletmeciliğinde uzman olan Shore Danışmanlık mevcutlarında hastane, tıp merkezi, dal merkezi ve diğer sağlık ünitelerini barındıran müşterilerine, ihtiyaç halinde, kurumlarının tamamı veya bir bölümü için iş geliştirme danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.


 

Faturalandırma Hizmetleri (SGK)


Shore Danışmanlık bünyesindeki faturalandırma uzmanlarıyla sağlık işletmelerinin hastalarına verdikleri tedavi hizmetleri bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Sağlık Kurumları Ruhsat Alım – Satım Hizmetleri


Shore Danışmanlık birlikte çalıştığı ekspertizlerle; müşterilerinin talepleri doğrultusunda sağlık işletmeleri ruhsatlarının değerlerini belirlenmesinde, alım satım işlemlerinde ve yurtdışı yurtiçi finans işlemleri süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


 

Biyomedikal Cihaz ve Medikal Sarf Malzeme Alım – Satım Hizmetleri


Shore Danışmanlık sağlık kurumlarının ihtiyaç duydukları tüm biyomedikal cihaz ve medikal sarf malzeme alım satım sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


İnsan Kaynakları Danışmanlığı


Shore Danışmanlık Türkiye genelinde sağlık hizmeti veren tüm müşterilerine sağlık personeli istihdam etme sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.