CHECK-UP

Shore Danışmanlık Türkiye’deki en iyi Check-up yapılan merkezlerini sizler için uygun fiyatlarla sunmaktadır. Belirlenen paket fiyatlarla Türkiye’nin göz alıcı güzelliklerine hayran kalacaksınız.
 

 

Başlıca Check-Up başlıklarımız;

 
 • Kanser Taraması
CEA
AFP
LDH
CA 125
CA 19-9
CA 15-3

7 Adet Kanser Tarama Tahlili Yapılır. Kanser erken teşhisi için yapılan tetkiklerdir .Tümör belirteçleridir.Vücudun herhangi bir yerinde kanser veya tümör oluşumlarını belirler. (Meme Kanseri, Barsak Kanseri, Akciğer Kanseri, Gırtlak, Mide Kanseri,Kan Kanseri, Rahim Kanserleri v.s belirler.)

Kalsiyum (Ca)

Kalsiyum Hiperparatiroidizm, maling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, Paget hastalığı, Paget hastalığı(Kemik Deformasyonu), immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleri Kemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyum düşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları v.s
 
 • Romatizma Tetkikleri
 
ASO (Anti-Steptolizin-O)
ASO Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.

CRP (C-Reaktif Protein)
CRP Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir.

RF (Romatoid Faktör)
RF Romatoid artirit tanısı (Kalp Romtizması)

Sedimentasyon
Sedimantasyon ;İnflamatuar hastalıklar,romatizmal hastalıklar,akut ve kronik infeksiyonlar, maligniteler, romatoid hastalıklar
 
 • Bulaşıcı Hastalıklar – Hepatit
 
Anti HIV 1+2
HIV 1+2 HIV(Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.

HIV P24 Antijeni
HIVp24 Hiv 1-2 virusunu yaklaşık 15 -20 gün geriye dönük tesbit eder.Erken tanı testidir.

HBsAg
HBsAg İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.

Anti-HBs
Anti-HBs HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.

Anti-HCV
Anti HCV (Hepatit C Virüsü) HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.

Anti HAV
HAV (Hepatit A) virüsüne karşı oluşan antikorların kantitatif tespiti için yapılan testtir.
 
 
 • Risk Faktörleri
 
Hs-CRP ( Hassas CRP )
Hs-Crp; Doku hasarı, infeksiyon, ya da akut inflamasyona neden olan çeşitli hastalık durumlarında CRP seviyeleri normalin üzerine çıkar. Yüksek duyarlıklı CRP ölçümlerinin aynı zamanda, kardiyovasküler hastalık riskini belirler. Kalp krizi ve inme riski belirleyici.

CK (Creatin Kinaz)
CK; Kalp krizi,kas harabiyatı tanılarında kullanılır.Risk durumunda eklenir.

CK-MB
CK-MB ;Akut kalp krizi(Akut Myokard infarktüs),kas harabiyatı tanılarında kullanılır.Risk durumunda eklenir.

Homosistein
Hiperhomosisteineminin artmış iskemik kalp hastalığı, serebrovasküler atak, periferik arter hastalığı ve derin ven trombozu riskiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Gebelerde ise nöral tüp defekti ve preeklampsi için risk faktörüdür.Damar sertliğ,pıhtı atması,emboli,beyin damar tıkanıklıkları riski,kalp hastalıkları riski gibi birçok önemli hastalığı erken teşhis eder.Sadece birkaç checkup firması bu testi bilinçli olarak yapmaktadır.
 
 • Kansızlık Taraması – Tam kan sayımı
 

(Hemogram18 parametre)
Periferik Yayma
Toplam 18 Kan testinden oluşur

Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir.
Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğer sistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar. Lökositler (beyaz kan hücreleri) iki temel gruba ayrılır:
Granülösitler nötrofil, bazofil ve eozinofili içerirken, Agranülösitler lenfosit ve monositleri içerir.
Lökositler vücuttaki enfeksiyonlarla savaşır ve fagositoz işlemini gerçekleştirirler.

Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) görevi oksijenin akciğerden vücut dokularına taşınması ve karbondioksitin de dokulardan akciğerlere geri taşınmasıdır.

Ferritin
Ferritin; daha çok aneminin(kansızlık) tiplendirilmesinde değerlidir. Demir eksikliği anemisinin değerlendirmesinde kullanılır. Demir depolarının doluluk oranını gösterir.Talasemi ve kronik anemilerin teşhisine yardımcıdır.

Folik Asit
Folik Asit ; kansızlığa yol açan Folat eksikliğinin belirlenmesinde kullanılır.

Vitamin B12
Vit B12 ; kansızlık ve unutkanlık şikayetlerinde Vit B12 değerleri düşer.Böbrek ve Kalp yetmezliği gibi durumlarda Vit B12 belirleyici bir faktördür.

Demir(Fe)
Anemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde kullanılır.

Demir Bağlama(Fe B)
Demir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir. Demir ile beraber değerlendirilir.

 
 • Alerji Testler
 
Total IgE
Total IgE; Vücudumuzda herhangi bir gıda toz veya maddeye allerjimiz olup olmadığını gösterir.
 
 • Troid Fonksiyon Testleri ( Guatr )
 
İç ve dış guatr teşhisi, Tiroid kanseri ve tiroid hastalıkları, hormon dengesi.

FT3 (Serbest T3)
FT3 Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ötiroid (sağlıklı), hipotiroid(düşük) ve hipertiroid (Yüksek)durumlarını ayırmada kullanılır.

FT4 (Serbest T4)
FT4 T4´ün fizyolojik aktif formudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarında TSH ile birlikte tercih edilen bir parametredir.

Total T3
TT3 T3 tiroid hormonlarının dokudaki etkisini gösteren ana formudur.

Total T4
Total T4 Tiroid bezinden salgılanan ana hormondur. Tiroidal hormon salgısını direkt olarak gösterir.

TSH - (Ultra Sensitive)
TSH Tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde özgünlük ve duyarlılığı çok yüksektir. Tiroid hormonlarının salgılanmasının düzenlenmesinde merkez rol oynar
 
 • Lipid (Yağ) Profili
 
Lipidler Kandaki yağ ve kolesterol oranlarını belirler

Total Lipid
Kolesterol ve Trigliseridlerden oluşur.

Kolesterol Total
Kolesterol testi, özellikle ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riskinin değerlendirilmesi için faydalıdır. Kolesterol, lipid profilinin bir parçasıdır.

Kolesterol HDL (İyi Kolesterol)
Artmış HDL düzeyleri koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu iken, yüksek trigliserid düzeyi ile birlikte azalmış HDL düzeyleri kardiyovasküler hastalık riskinin arttığına işaret eder.

Kolesterol LDL (Kötü Kolesterol)
LDL Özellikle ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini saptamak için kullanılır. LDL-kötü kolesterol düzeyinin yüksek olması, ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riski ile yakından ilişkilidir

Kolesterol VLDL (Low Kolesterol)
VLDL kolesterol ( Very Low ) çok düşük yoğunluklu kolesterol türüdür. LDL Kolesterol kadar tehlikeli değildir.

Trigliserid (Kan Yağları)
Trigliserit düzeylerinin ve kolesterolün artmış olması ateroskleroz için risk faktörleridir. Trigliserit ve kolesterol değerlerinin beraber değerlendirilmesi daha anlamlıdır. İnsan plazmasının temel yağ elemanıdır.
  
 • Biyokimya ve Mikrobiyoloji Tahlilleri
 
Biyokimyalar “Özellikle İç Hastalıkları Tanısında” kullanılan tahlillerden oluşur. Rutin Biyokimya Tahlilleridir.

Ürik Asit
Üric Acid ;Gut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.

Sodyum (Na)
Na ; Vücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur.Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Kas çalışmasını sağlamaktadır.Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önmlidir.

Potasyum (K)
Potasyum, hücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.

Klorür (Cl)
Cl; Susuzluk, Cushing sendromu, Diabetes İnsipitus, respiratuar alkalozis, metabolik asidoz (uzun süren ishal sonucu) ve bazı böbrek yetmezliğinde artabilir.Asit baz ve elektrolit dengesi.

Total Bilirubin
Total Bilirubin ; Serum bilirubin düzeylerindeki artış, eritrositlerde aşırı bir yıkım olduğunda ya da karaciğer normal miktarda üretilen bilirubini dışarı atamadığında görülür.Ten renginde Sarılık yapar.

Direkt Bilirubin
Direkt bilirubin değerleri pankreas başı kanseri, koledok kanalı taşları ve Dubin-Johnson Sendromu´nda yükselir.

İndirekt Bilirubin
İndiirekt bilirubin değerleri total bilirubin ile birlikte seyreder.

Total Protein
Protein kaybının arttığı böbrek sendrom, ağır yanık, karaciğer hastalıkları, yetersiz protein alınımında düşer.Artmış düzeyleri, susuzluk ve multiple myolomda görülür. Böbrek ve kraciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.

Albumin
Albumin; Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir

Globulin
Globulin ;Böbrek ve kraciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.

Kan Şekeri (Glukoz)
Glukoz ;Şeker hastalığı tanısı, diyabet hastalıkları. Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirmesi.

HbA1C
(Glukohemoglobin)
HbA1C ;Üç aylık ortalama glukoz(şeker) değerini gösterir.Gizli şeker tanısında kullanılır.100 mg/dl üstü AKŞ görülürse eklenir.

Dışkı Mikroskopisi
Dışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk ve asalakların tesbiti, teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.

Gaitada Gizli Kan(GGK)
GGK Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.

MİDE VE ÜLSER için HPSA
(Helicobacter pylori)
Bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.
 
 
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 
Üre
Üre ;Böbrek fonksiyon yetmezlikelrinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.

Kreatinin
Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.

Tam İdrar Anlizi
Tam idrar ;İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.

EGFR
EGFR ; Böbreklerin süzme kabiliyetini ölçen bir testtir.
 
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 
SGOT (AST)
SGOT; Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.

SGPT (ALT)
SGPT; Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır. Herhangi bir sebeple oluşan akut karaciğer hücresi ölümü, ciddi şoklar, kalp yetmezlikleri ve büyük travmalarda seviyeleri çok artar. Siroz, tıkanma sarılığı, karaciğer tümörleri, yaygın myokard infarktüsü, myokardit, muskuler distrofi, preeklampsi, kas travmaları, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, şiddetli yanıklar ve ağır pankreatit olgularında seviyeleri yükselir.

Gama Glutamil Transferaz (GGT)
GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte dah yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır.Karaciğer hastalıkları, Kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı.

Alkalen Fosfataz (ALP)
ALP Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde,Safra kesesi ,İntrahepatik ve extrahepatik kolestaz, siroz, hepatitler, infeksiyöz mononukleoz gibi karaciğer hastalıklarında Paget Hastalığı, metastatik kemik tümörleri, kemik kırıkları gibi durumlarda artarPankreas fonksiyonunu denetler.

Amilaz
Amilaz ; Yüksek kan amilaz düzeyi pankreatitte(Pankreas iltihabı) meydana gelir. Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda, şiddetli şeker komasında, kabakulakta ve akciğer tümörlerinde.

Lipaz
Lipaz ;Pankreas enzimidir. Yağları yakmamıza yarar,pankreatitler, safra kesesi koliti, strangüle veya enfarkte bağırsak, pankreas kist veya pseudokistleri ve peritonitlerde serum lipaz düzeyi artar.
 
 • Prostat Testi
 
PROSTAT
(Erkekler İçin)
PSA-Prostat Spesifik Antijeni
PSA Total 45 Yaş üstü erkeklerde uygulanır.Prostat bezi iltihabı ve prostat kanseri tanısında kullanılır. Amerikan Kanser Cemiyeti 40 yaş sonrası erkeklerde erken teşhis için digital rectal muayene ile birlikte PSA´yı önermektedir
 
 • Görüntüleme Tetkikleri
 
Bilgisayarlı Spiral Tomografi (BT)
BT; Hastanın istediği bir bölgeye tomografi çekilir.Hasta tomografi çekimlerinden birini doktorunun tavsiyesi doğrultusunda da çektirebilir.Kist,tümör ,eklem veya kas damar hastalıklarının tesbiti. Bu çekimi MR’a çevirmek isteyen hastalar fark ödeyerek çevirebilir.

Akciğer Filmi (Grafisi)
Akciğer Filmi Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürree ve verem gibi hastalıkların teşhisi.

Kalp Filmi
PA Akciğer ;Kalbin ve aortun radyolojik görüntülenmesi.
 
EKG (Elektrokardiografi)
EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritm bozuklukları,kalp krizi teşhisi.

Tüm Batın Ultrasonu (USG)
Tüm Batın USG Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi, karaciğer, dalak, safra kesesi, safra yolları ,böbrekler, pankreas, üriner sistem, yumurtalıklar, mesane, prostat v.s .Kum, taş kist gibi oluşumların teşhisi.

Alt Pelvis Ultrasonu (USG)
ALT Karın USG Alt pelvik bölgesinde buluna organların uzman hekim radyolog tarafından görüntülenip değerlendirilmesi.

Troid Ultrasonu (USG)
Troid bezi ultrasonu ,guatr hastalıklarının tanısı için uzman hekim tarafından görüntülemesi gerçekleştirilir.

Meme Görüntülemesi
Meme USG Meme hastalıkları ve memelerde oluşabilecek kist ve tümörlerin belirlenmesi.
 
 • Doktor değerlendirmesi
 
Sonuçlar Laboratuvar Uzman Hekimleri Tarafından değerlendirilir, gerekli izahat ve öneriler, tavsiyeler verilir anormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir. Normal bulgular varsa muayeneye yönlendirilmemektedir.