BAĞIMLILIK TEDAVİSİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMLARI


Bağımlılık bir kader değildir, tedavi edilebilen hastalıktır…

Shore Danışmanlık Türkiye’deki en iyi bağımlılık ve rehabilitasyon merkezlerini sizler için uygun fiyatlarla sunmaktadır. Belirlenen paket fiyatlarla Türkiye’nin göz alıcı güzelliklerine hayran kalacaksınız. En çok talep edilen işlemler;

Alkol Bağımlılığı,

Alkol Bağımlılığında psikososyal tedaviler;

Alkol bağımlılığında arındırdırma (detoksifikasyon) tedavisi 1 hafta- 10 gün sürmektedir. Çoğunlukla hafif düzeydedir ve ayaktan tedavi ile arındırma tedavisi tamamlanmaktadır. Arındırma (detoksifikasyon) tedavisi tamamlandıktan sonra daha uzun süreli olan alkolsüz bir yaşamın inşa edildiği psikososyal tedavi dönemi başlamaktadır. Bu evrede amaç alkolsüz yaşamın inşa edilmesi ve tekrar kullanmaya başlamayı önlemektir.
Alkol bağımlılığı sadece alkolün kullanımı değildir. Kişinin yaşamı, alışkanlıkları, çevresi de bu doğrultuda değişmiştir. Bu nedenle alkol bağımlılığında tedavi sadece içki içmemek değil, aynı zamanda zaman içinde oluşmuş bu yaşam tarzında da değişiklik yapmaktır.
Tedavi kişinin ihtiyaçlarına göre belirlenir ve bir ekip tarafından yürütülür. İlk aşamada kişinin değişime inanması ve bu yönde eyleme geçmesi için motivasyonel görüşme teknikleri yararlı olmaktadır.


Bağımlılık tedavisinde kişinin yaşam tarzı, alışkanlıkları ve davranışlarında değişiklik esas olduğu için bu değişimi kişinin kendisinin istemesi, yani alkolü bırakma arzusunun olması gereklidir. Değişimi istemek de değişimin gerekli ve mümkün olduğunu inanmasıyla ortaya çıkmaktadır.
Bağımlılık tedavisinde psikososyal tedaviler uzun süreli olmaktadır. Bağımlılık gelişmesi bir zaman içinde olduğu gibi, alkolsüz yaşamın inşası da bir zaman içinde olmaktadır. Bu süreçte nüks yaşanabilir. Önemli olan alkolsüz yaşamın inşa edilmesine yönelik değişimin sürdürüldüğü yoldan ayrılmamaktır.
Bağımlılığı psikososyal tedavisinde ailenin de tedaviye katılımı süreci olumlu yönde etkilemektedir. Bağımlılık tüm aile üyelerini etkileyen bir aile hastalığı olduğu için aile üyelerinin de değişim sürecine katılmaları tedavi sonuçları üzerinde olumlu sonuçların ortaya çıkmasına yardım etmektedir.

Madde Bağımlılığı,

Uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığının tedavisi kullanılan maddenin türüne göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle bu tür bağımlılıkları farklı olarak ele aldık. Ancak uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığında birçok hastanın hastaneye yatmadan, ayaktan yürütülen yoğun tedavi programlarında başarılı olduğu gözlenmiştir. Ayaktan tedaviler, kişiyi sosyal yaşamından uzaklaştırmaz, iş veya okul yaşamını sürdürmesine imkan tanır. Kişi var olduğu ev ve aile yaşamı içinde kullandığı alkol ve maddelerden uzak kalmayı başarmayı öğrenir.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde tedavisi; yaşam biçiminin değiştirilmesi, tekrar kullanmayı önleme, bağımlılık eğitimi ve ailenin tedaviye katılımına odaklanmıştır. Gerektiği durumlarda, yatarak tedavi programlarına yer verilmektedir. Ergenler ve yetişkinler için ayrı tedavi programları uygulanmaktadır.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığında ilk görüşme psikiyatristler tarafından yapılmaktadır. İlk görüşmeden sonra kişiye uygun yönlendirme yapılır. Kişinin, başka bir psikiyatrist veya psikolog tarafından takip edilmesi paket programlara girmesine engel teşkil etmez.
Eroin, kodein, dolantin gibi opiyat bağımlılığı
Opiyat (eroin, kodein, dolantin vb.) bağımlılığında yoksunluk dönemi oldukça ağır geçebildiği için, öncelikle psikiyatrist görüşmesi yapılmakta ve yoğun bir ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Tedaviyi ayaktan tamamlayamayacak durumda olan hastalar, uygun hastanelere yatırılarak izlenmektedir.
Opiyat (eroin, kodein, dolantin vb.) tedavisinde yoksunluk döneminin atlatılması sadece bir başlangıçtır. 10-15 günlük bu dönemin ardından, ilaç desteğinin yanında bireysel psikolojik destek programı ve grup terapisine girmesi önerilmektedir. Eski madde bağımlısı olup, halen bunları kullanmayan kişilerce verilen rehberlik hizmeti alması da uygun olmaktadır. İdrar testlerinin düzenli olarak uygulanması, bireyin kendini kontrol gücünü artırdığı için, tedavinin bir parçasıdır. Uzun süreli ilaç tedavisi de kullanılmaktadır.
Psikolojik tedavilerde; riskli alanların tespiti, gevşeme egzersizleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma arzusuyla ve düşüncelerle başa çıkma, tekrar başlamayı önleme teknikleri, ısrarlara karşı koyma eğitimi uygulanmaktadır. Bireyin kendini tanıması ve diğer ruhsal sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmesi de opiyat (eroin, kodein, dolantin vb.) tedavisinin hedefleri arasındadır.
Bireysel psikolojik destek ve grup tedavilerine en az 6 ay süreyle devam edilmesi, tedavinin başarısını artırmaktadır. Aynı zamanda ailenin de opiyat (eroin, kodein, dolantin vb.) bağımlılığı ile ilgili seminer ve terapilere katılması da önerilmektedir.

Esrar kötüye kullanımı ve bağımlılığı,

Esrar da bağımlılık yapan bir maddedir. Yoksunluk dönemi çok ağır geçmediği halde, esrar kullanıcısı psikiyatrist tarafından görülmekte ve gerekli durumlarda ilaç tedavisine başlanmaktadır.
Esrar tedavisinde bireysel psikolojik destek ve grup terapisi önerilmektedir. Eski madde bağımlısı olup, halen bunları kullanmayan kişilerce verilen rehberlik hizmeti alması da uygun olmaktadır. İdrar testlerinin düzenli olarak uygulanması, bireyin kendini kontrol gücünü artırdığı için, esrar tedavisinin bir parçasıdır.
Gerekli durumlarda, lazer uygulaması yapılmaktadır. Lazer uygulaması endorfin salınımını artırdığı için bireydeki esrar isteğini azaltmaktadır.
Psikolojik tedavilerde; riskli alanların tespiti, gevşeme egzersizleri, esrar kullanma arzusuyla ve düşüncelerle başa çıkma, tekrar başlamayı önleme teknikleri, ısrarlara karşı koyma eğitimi uygulanmaktadır. Bireyin kendini tanıması ve diğer ruhsal sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmesi de esrar tedavisinin hedefleri arasındadır.
Bireysel psikolojik destek ve grup tedavilerine en az 6 ay süreyle devam edilmesi, esrar tedavisinin başarısını artırmaktadır. Aynı zamanda ailenin de esrar bağımlılığı ile ilgili seminer ve terapilere katılması da önerilmektedir.

Ecstasy bağımlılığı

Ecstasy (ekstazi) bağımlılığında yoksunluk dönemi çok ağır olmamakla birlikte, öncelikle psikiyatrist görüşmesi yapılmakta ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır.
Ecstasy'den (ekstazi) arınma döneminin ardından, ilaç desteğinin yanında hastanın bireysel psikolojik destek programına ve grup terapisine girmesi önerilmektedir. Eski madde bağımlısı olup, halen bunları kullanmayan kişilerce verilen rehberlik hizmeti alması da uygun olmaktadır. İdrar testlerinin düzenli olarak uygulanması, bireyin kendini kontrol gücünü artırdığı için, ecstasy (ekstazi) tedavisinin bir parçasıdır.
Gerektiği durumlarda kullanılan bu maddeye karşı duyarsızlaştırmayı içeren EMDR uygulaması da yapılmaktadır.
Psikolojik tedavilerde; riskli alanların tespiti, gevşeme egzersizleri, madde kullanma arzusuyla ve düşüncelerle başa çıkma, tekrar başlamayı önleme teknikleri, ısrarlara karşı koyma eğitimi uygulanmaktadır. Bireyin kendini tanıması ve diğer ruhsal sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenmesi de ecstasy (ekstazi) tedavisinin hedefleri arasındadır.
Bireysel psikolojik destek ve grup tedavilerine en az 6 ay süreyle devam edilmesi, ecstasy (ekstazi) tedavisinin başarısını artırmaktadır. Aynı zamanda ailenin de ecstasy (ekstazi) bağımlılığı ile ilgili seminer ve terapilere katılması önerilmektedir.

Diğer uyuşturucu ve uyarıcı madde kötüye kullanımı ve bağımlılıkları,

Diğer uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanıldığı veya karışık madde kullanımı durumlarında yine uyuşturucu ve uyarıcı maddeye ve kişiye özgü yaklaşımlar uygulanmaktadır. Haftalık grup terapileri ve psikolojik destek programların vazgeçilmez bir parçasıdır