9 – 10 Mart 2013
TEMEL CRANİO – SACRAL OSTEOPATİ
KURS PROGRAMI

Cranio-Sacral Osteopati, Ostepatinin önemli ve etkili tedavi yaklaşımlarındandır. Fizyoterapistlerin takıldığı durumlarda kullanabileceği etkili bir tedavi yöntemidir. Crani-sacral osteopati yöntemi bir çok sağlık mensubu tarafından eleştirilse de şu an Avrupada 400 saate yaklaşan eğitim programları bulunmaktadır. 400 saatlik eğitim sonrasında cranio-sacral terapist ünvanı verilmektedir. Bu eğitim sonrasında bireylerdeki psikomotor problemlerden klasik fiziksel problemlere kadar birçok problem tedavi edilebilmektedir.
Bizim vereceğimiz eğitimde size kısa sürede cranio-sacral ritmi hissetmeniz öğretilecektir. Bu kısım öğrenildikten sonra beyini saran zarların mobilizasyonu, dolaşımın arttırılması amacıyla 4. ventrikül stimülasyonu ve bazı kemiklerin mobilizasyonu gösterilecektir. Bu iki günlük kursta temel kavramlar ve klinikteki kullanımı gösterilecektir. Cranio-sacral osteopatiyi cp ve stroke gibi nörolojik hastalarda kullanacağınız gibi, bütün ortopedik problemlerin tedavisinde de kullanabileceksiniz. Program kısaca aşağıdaki gibi işlenecektir.

KLİNİK ANATOMİ
CRANİO-SACRAL OSTEOPATİNİN GENEL MENTALİTESİ
BOS VE FONKSİYONLARI
DURAMATER
CRANİO-SACRAL RİTMİN HİSSEDİLMESİ
PARİETAL TEKNİK
FRONTAL TEKNİK (Konuşma, konsantrasyon ve nörolojik problemlerin tedavisi)
OCCİPİTAL TEKNİK ( Gerilim Baş ağrısı, migren, boyun problemlerin tedavisi)
TEMPORAL TEKNİK (Tinnitus, vertigo ve TMJ tedavisi)
ETMOİD TEKNİĞİ ( Göz problemleri, sünizit ve solunum tedavisi)
SİFENOİD TEKNİĞİ (Psikosomatik problemlerin tedavisi)
CV4 TEKNİĞİ
DURAMATER MOBİLİZASYONU (Sacrum, bel ve boyun problemlerin tedavisi)
SACRUM
SACRUM DEKOMPRESYONU